Inscripció al CAMPUS BDN 2019

dades del participant

selecció del campus (KIDS / pro TEEN)

selecció de setmanes

Heu indicat que aquest participant té germans inscrits en aquest mateix campus.

Quan seleccioneu el nombre de setmanes acumulades, per al segon germà (i successius), podeu acumular les setmanes dels anteriors.

Per exemple:

germà setmana del calendari setmanes acumulades (descompte)
1er 2 a 6 de juliol  1 (0€)
1er 9 a 13 de juliol  2 (10€)
1er 9 a 13 de juliol  3 (20€)
2on 2 a 6 de juliol  4 (30€)
2on 9 a 13 de juliol  + de 4 (30€)
TOTAL DESCOMPTES: (90€)

 

dinars / extensions d'horari

dades de contacte

dades de salut

drets d'imatge

Autorització a que la imatge de l'alumne del CAMPUS BDN 2019 pugui aparèixer i se'l pugui reconèixer en fotografies (individuals o en grup) i vídeos fets durant les activitats del CAMPUS, així com també s'autoritza a que aquestes imatges es puguin utilitzar en els llocs web de les entitats organitzadores, i en espais públics de comunicació (mitjans de comunicació) amb finalitats de difusió i de promoció de les activitats realitzades pels organitzadors del campus.

Import a pagar: 0.00

L'import del campus BDN inclou la tramitació de la llicència de campus d'Escola Catalana de Vela, que dona cobertura d'accidents al seu titular.

Import a pagar: 0.00

Tornar AMUNT