Centre de Navegants

▼ FORMACIÓ - FORMACIÓN - LEARNING ▼

Aprendre a navegar a vela - Aprender a navegar a vela - Learn to sail

Millorar tècnica de navegació a vela - Mejorar técnica de navegación a vela - Improve sailing skills

Patró de Navegació Bàsica (PNB) - Patrón de Navegación Básica (PNB)

Patró d'Embarcacions d'Esbarjo (PEE) - Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER)

Patró de Iot (PI) - Patrón de Yate (PY)

Pràctiques oficials homologades - Prácticas oficiales homologadas

▼ NAVEGACIÓ - NAVEGACIÓN - SAIL ▼

Fent milles - Haciendo millas - Doing miles

Travesses - Travesías - Voyages

▼ COMPETICIÓ - COMPETICIÓN - COMPETITION ▼

Introducció a les regates - Introducción a las regatas - Introduction into sailing competitions

Programes d'entrenament - Programas de entrenamiento - Training programs

Formació de tripulacions de regata - Formación de tripulaciones de regata - Organization and training of crew teams

Base de Navegants